Mångfald krävs för att fler ska få del av en ljus framtid

Varför talas det så mycket om mångfald i arbetslivet? Med tanke på den politiska utvecklingen under de senaste åren finns det åsikter i stil med att mångfald vore något politiskt korrekt. Tvärtom finns det flera viktiga och seriösa aspekter med mångfaldens innebörd när det kommer till ekonomiska, sociala och teknologiska samspel.

Även om mångfald ofta kan upplevas som komplext och ansträngande i jämförelse med enformighet är mångfalden ett bättre förhållningssätt i vardagslivet eftersom den bygger på en mer inkluderande och accepterande människosyn som också ger större ekonomisk nytta.

Varje år ordnas SingularityU Summit som binder samman utbildnings- och affärsrelaterade diskussioner med fokus på teknologiska framsteg.

SU fungerar som en global community för innovation där individer kan nätverka och samarbeta med syfte att ta fram nya idéer och lösningar. Mycket av det som människor globalt får ta del av kommer direkt från SU:s verksamhet i Sillicon Valley med fokus på info- och bioteknik som i fallen med utvecklingen av artificiell intelligens. I år fick Stockholm vara platsen för SU Nordics två dagars-event med ett rikt programutbud.

Bland föreläsarna fanns Isabelle Ringnes från den Norgebaserade TENK, Tech-Nettverket for kvinner, som under sin föreläsning berättade om hur den teknologiska utvecklingen behöver mångfalden. Ringnes poänger är att mångfalden är viktigt både när det kommer till kollektivt lärande och processer för lösningar men också när det gäller marknadens funktion och konsumentbeteenden. För hur våra produkter blir bygger i slutändan även på principen att ”what gets measured, gets managed”.

Isabelle Ringnes på SingularityU Nordic Summit i Stockholm.

Utifrån uppfinningen av krockkudden som ett historiskt exempel berättar Ringnes om vikten av pluralistiska perspektiv och att tänka utifrån människors olikheter. Från början tog man inte hänsyn från bilindustrins sida att krockkudden skulle vara anpassade för fler än för männen. Därför var fallet att fler barn och kvinnor dog eller löpte större risker för dödsfall under 1990-talet eftersom de första kuddarna var anpassade för medelålder män.

Även under början av 2010-talet upptäcktes liknande misstag och man kom fram till under testerna i Detroit att kvinnor lättare kan drabbas av whiplashskador. En annan studie vid San Diego universitet visade att liknande misstag, alltså att tester främst baserat sig på män, har begåtts på flera håll runt om i världen.

Bildkälla: Chalmers Tekniska Högskola

Med tiden insåg bildindustrin att man behöver tänka på fler än vuxna män i trafiken. Även i EU har man utifrån kunskap om whiplashskador genom programmet ADSEAT främjat utvecklingen av ”kvinnliga testdockor” som BioRID 50 F (female) framtagen av Chalmers Tekniska Högskola.

Dessa exempel visar på vikten av mångfald i form av olika perspektiv vid framtagningen av en viss tjänst eller produkt om innovatören vill uppnå bättre resultat. Likaså handlar det om valfriheten när det kommer till konsumentbeteenden. Ett företag som designar kläder lyckas i regel bättre på marknaden om man designar det för olika grupper på basis av ålder, kön och livsstilar.

Ringnes tog också upp hur mångfald hänger samman med inspiration och förebilder när det kommer till arbetslivet. Människor inspireras till ett visst jobb även på basis av utseenden och beteenden. Vi identifierar oss med personen och med hens roll som ger oss mening och drivkraft. En arbetsplats som har större mångfald som rörande kön och roller kan därför ha större chanser att attrahera nya talanger och medarbetare.

Att utveckla sin syn på mångfald är viktigt för alla, men i synnerhet för företag och entreprenörer som ägnar sig åt verksamhet kopplad till futurism, automatisering och bioteknologisk utveckling. Inte minst när det kommer till för vem och hur produkterna ska vara anpassade. Ett exempel är självkörande bilars funktion i trafiken och hur de ska kunna känna igen små barn som leker eller cyklar. Här har teknikoptimister har en viktig roll att spela för att fler människor ska kunna ta del av en mer inkluderande framtid.

Vladan Lausevic
532 dagar sedan

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor.