WIP-artikel #4 - Peak Stuff

Den amerikanska ekonomin förbrukar nu mindre resurser, inte mer. USA har nått Peak Stuff. Det visar kraften i digitalisering, och att fortsatt utveckling är vägen fram till ett miljömässigt hållbart samhälle.

Du kanske har sett dem, de nya, smalare och högre Coca Cola-burkarna? 

De rymmer fortfarande 33 centiliter, men det krävs mindre aluminium för att tillverka dem. Så mycket mindre att Coca Cola sparar 205 ton per år, bara i Sverige.

Coca Cola har ofta fått symbolisera den amerikanska kapitalismen och får göra så även i det här exemplet. För dessa lättare burkar representerar vad som nu sker i den amerikanska ekonomin.

Den förbrukar nu mindre resurser, inte mer.

Ja, du läste rätt. Mindre, inte mer.

Samtidigt som BNP växer.

USA har nått Peak Stuff.

Den amerikanska ekonomin gör av med mindre resurser.

Den amerikanska konsumtionen av metaller (aluminium, nickel, koppar, stål och guld) ökade från år 1900 fram till år 2000, men har sedan dess minskat och ligger nu 15 procent under toppnivån.

Och det är inte finanskrisen 2008 som ligger bakom. Nedgången började redan i början av 2000-talet. 

Förbrukningen av sten, cement, sand, trä och papper minskar också. Trä och papper sedan 1990-talet. Sten, cement och sand sedan 2007. Det senare är förmodligen starkt påverkat av finanskrisen som ju hade stor påverkan på fastighetsbranschen och kanske kommer en större återhämtning, men trä och papper ser ut att ha en tydlig trend nedåt.

Kanske ännu mer förvånande är att USA gör av med mindre energi. Mellan 2008 och 2017 minskade energianvändningen med 2 procent, samtidigt som ekonomin växte med 15 procent.

USA producerar mer livsmedel, men lantbrukarna gör det på en mindre landyta och använder mindre vatten (-22 procent) och konstgödsel (-25 procent).

More from less

Det är MIT-forskaren Andrew McAfee som visar denna överraskande statistik i sin senaste bok More from less. Han leder MIT:s Initiative on the Digital Economy, med kollegan Erik Brynjolfsson, som han också författade den mycket inflytelserika boken The Second Machine Age tillsammans med.

Bortsett från Storbritannien saknas pålitlig statistik för andra rika länder, enligt McAfee. Men händer det i USA, verkar det troligt att det händer eller snart kommer hända på andra platser också. USA är ju snarare det land man tänker på när det kommer till ökat resursutnyttjande, inte det omvända. 

Att USA använder mindre metaller och dessutom förbrukar mindre energi är förvånande, i alla fall för mig, men samtidigt inte. Världens ekonomier har digitaliserats de senaste två årtiondena, särskilt den amerikanska. Det syns inte minst på börsen. 1997 fanns två techföretag bland de tio högst värderade bolagen i världen; Microsoft och Intel. 

Listan toppades av General Electric, med Shell på andraplats och Microsoft trea.

Majoriteten av tiden fram till idag har oljebolag dominerat listan. Det är först på 2010-talet som fler techbolag börjar dyka upp, när Apple, Google, Amazon och Facebook gör entré - följt av kinesiska Alibaba och Tencent. 

Sju av de tio högst värderade företagen är nu techföretag. Berkshire Hathaway är det enda icke-techföretaget på topp åtta.

Vad som sker är det Andrew McAfee kallar dematerilzation.

6D inträffar när en produkt digitaliseras

Allt finns nu i en smartphone.

Peter Diamandis, grundare till Singularity University, kallar det för 6D, de steg som en produkt går igenom när den digitaliseras. (Det här nämnde jag kort i WIP-artikel 1 om självkörande bilar.)

Digitized

Första steget är när en produkt blir digitaliserad. Exemplet jag använde i WIP-artikel 1 var digitalkameran. Den första varianten utvecklades av Steve Sasson på 70-talet.

Deceptive

Den första digitalkameran vägde över tre kilo, kostade flera tusen dollar, tog bilder med en upplösning på 0,01 megapixel och bilden tog en minut att få fram. Det var kass med andra ord. Det är då lätt att tro att digitalkameror inte kommer bli något på mycket länge.

Disruptive

Men eftersom kameran har hamnat i en exponentiell utveckling när den blev digital går det oftast snabbare än man tror. Istället för några procent bättre varje år, blir den dubbelt så bra varje, vartannat eller kanske vart tredje år. I början ser det inte mycket ut för världen, skillnaden mellan 0,01 och 0,02 megapixel märks inte. Men efter några dubblingar går det väldigt snabbt och plötsligt (känns det som) finns en prisvärd produkt där.

Demonetized

Tack vare den exponentiella utvecklingen blir den nu också billigare. Så småningom har den knappt något eget värde själv alls. Vi köper sällan digitalkameror nu för tiden, de hänger med i våra mobiler.

Dematerialized

En kamera i en mobiltelefon är inte längre en egen produkt, i alla fall ingen egen pryl. Kamerorna i mobilerna är till stor del mjukvara och inte längre något vi håller i handen.

Democratized

Att den blir så billig tack vare exponentiell utveckling och dematerialisering, och blir tillgäng för nästan alla.

I en smartphone är det ett stort antal prylar som gått igenom denna förvandling och finns nu samlade i en pryl, istället för tiotals. Samma fenomen kan vi se på ett skrivbord.

Minskat resursutnyttjande gör grön tillväxt möjlig

Nyheten att den amerikanska ekonomin har nått en fas med mindre resursutnyttjande borde få stor påverkan på den aktuella debatten om klimatförändringarna. Den har tagit ny fart efter att Greta Thunberg attackerade “sagor om evig tillväxt” i FN, men går såklart längre tillbaka i tiden än så (mer om det i nästa WIP-artikel). 

Frågan är relevant, kan vi klara en grön omställning med fortsatt ekonomisk tillväxt? Hittills har det ju inneburit ökat resursutnyttjande överlag. Men om det inte gör det längre så är ekonomisk tillväxt möjlig även i ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. 

Det behövs mer belägg än McAfees siffror för att se om detta är en trend i fler delar av världen, men utvecklingen är logisk. Digitaliseringen ersätter en del fysiska produkter, men ger oss också via artificiell intelligens och maskininlärning möjlighet att designa effektivare och resurssnålare. 3D-printing öppnar nya designformer som tidigare varit omöjliga. Steg för steg kan vi allt effektivare sätta ihop varje molekyl. 

Världen som helhet har sannolikt inte nått Peak Stuff, men vi börjar närma oss krönet. Det är en framtid jag vill ska komma snabbare.

Mathias Sundin
222 dagar sedan

Mathias Sundin är arbetande ordförande och medgrundare till stiftelsen Warp Institute. Föreläsare, tidigare riksdagsledamot och bokmal.